Ukraynalılar – böyük xalqlardan biri olub, Ukrayna Respublikasının əsas əhalisini təşkil edir. Ukraynalılar vahid qədim rus xalqının qollarından biridir. Müstəqil etnik birlik kimi ukrayna xalqı XVI əsrdə formalaşmışdır. Bu xalqın məskunlaşdığı əsas ərazi Dnepr çayı sahilləri – Kiyev, Poltava və Çerniqov vilayətinin cənub hissəsi olmuşdur. Hal-hazırda ukraynalılar Ukraynanın hüdudlarından kənarda, yaxın və uzaq xaricdə, o cümlədən XIX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda da məskunlaşmışlar.

С.И.Брук. Население мира. Этнодемографический справочник. Москва. "Наука", 1986, с. 154.

 
           
        © Musigi Dunyasi