Azərbaycanlılar / "Nanay "

Азербайджанцы / "Нанай"

Azerbaijanians / "Nanay"