The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail us


Azerbaijanians' video gallery


Babayeva Novrasta Boyukkishi gizi,1928
Gedabek, Daya Garabulag village

Nehra havasi
Shah Ismayil  
   
Babayev Amir Maharram Boyukkishi oglu,1924
Gedabek, Daya Garabulag village
  Dilgemi    
   
Shirinova Pyari Ismail gizi , 1910
Kalbajar, Zivel village
  Bayati    
   
Abdullayeva Fatma Ragim gizi , 1921
Kalbajar, Dashbulag
  Inek_oxshamasi Nanay  
  Tulugum Nightingales  
   
Gajayeva Fatma Abdulla gizi, 1946
Gakh, Gum village
  Agi    
   
Dance - Nasibov Elshan Ali ogli, 1983, Kalbajar
Zurna - Rafael Djamilov Farman ogli, 1976,
Kalbajar, Dalgilinjli village
Nagara – Axmedov Rasulrza Suleyman oglu, 1964,
Kalbajar, Istisu village
  Maral oyunu    
   
Tutek - Alekperov Alekper Veli oglu, 1971
Kalbajar
  Laylay bala laylay    
   
Zurna - Musayev Agasaf Abdulhashim oglu ,1932
Sheki, Oraban village
Zurna – Mustafayev Cahangir Avvel oglu, 1969
Sheki, Ibrahimkend village
Bala nagara – Kerimov Besharet Jalil oglu, 1936
Sheki, Oxud village
Kos nagara – Mammedov Farruh Yagub oglu, 1927
Sheki, Dodi village
Zorhana Novruzu koroglu Zamagom    
   
Abdurrahimov Farruh Abdulkerim oglu,1920
Sheki
  Sheki    
   
Yusifov Eldar Yusif oglu, 1957
the birthplace Gakh, Ilisu village
place of residence Agchay
  Avari    
   
Ayna Azizova,1931
Gakh, Ilisu village
  Tungay malik Godu godu    
   
Ragimov IbragimhalilYehya oglu,1922
Gakh, Ilisu village
  Heyvagyulyu    
   
Hagverdiyeva Safiyabanu Mammed gizi, 1918
Gakh, Almali village
  Oxshama    
   
Hajiyev Arabeddin Molla Teyyub oglu, 1939
Balakan, Gazma village
  Yerli hava Aminat    
   
Zurna – Guliyev Galamshah, 1928
Shamahi, Gonaqkend
Zurna – Aslan Aliyev Mamedtagi oglu, 1934
Shamahi
Nagara –Aliyev Shohret Adil oglu, 1960
Shamahi
  Hirdaja    
   
Gaziyev Sahib Nadir oglu , 1974
Zakatala, Bahmedli village
  Perinin muhammasi    
   
Ismaylova Agcha Jafar gizi, 1925
Xanlar
  Garib hagginda    
   
Folk ensemble
  Sheki regsi    
   
Novruz celebration
  Novruz    
   
Novruz celebration
  Koskosa    
   
Novruz celebration
  A yordu    
   
Novruz celebration
  Yalli    
       
     


| Azerbaijani | Avarians | Assyrians | Ingiloys | Lezgins | Molokans |
| Russians | Rutuls | Tsahurs | Talishes | Tatars | Turks | Udis |

 

 
           
        © Musigi Dunyasi