EN / RU  

  Ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər çox zəngin olar. Video Audio  

Heydər Əliyev   
 
SearchEthnic culture of AzerbaijanMail asMain page

Azərbaycanlılar

İnqiloylar

Ruslar

Tatlar

Avarlar

Ermənilər

Rutullar

Türklər

Assiriyalılar

Kürdlər

Saxurlar

Udilər

Qrızlar

Ləzgilər

Talışlar

Ukraynalılar 

Gürcülar Molokanlar Tatarlar Yahudilər

Xınalıqlılar

 

 

 

 
           
   
 © Musigi Dunyasi, 2006
 
Hosted by Intrans
WEB-sayt UNESCO –nun Moskva Bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır. Bu WEB-sayta daxil olan materiallar və məlumatlar UNESCO –nun nöqteyi-nəzərini əks etdirməyə bilər. Təqdim olunmuş məlumatlara görə müəlliflər cavabdehlik daşıyır.  
Materialların yenidən nəşri və hər hansı formada, o cümlədən, elektron KİV-də istifadə olunması zamanı «Azərbaycanın ənənəvi musiqi Atlası»nın mənbə kimi göstərilməsi vacibdir.