The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 

 


AZƏRBAYCAN MUSİQİ ALƏTLƏRİ

Müəllif: Məcnun Kərimov
Elmi redaktor: Azərbaycan Respublikasının xalq artisti,
prof. Fərhad Bədəlbəyli

GİRİŞ

ZƏRB ALƏTLƏRİ

NƏFƏS ALƏTLƏRİ

SİMLİ ALƏTLƏR

SİMLİ ALƏTLƏRİN HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI

ƏDƏBİYYAT 

 
           
   
© Musigi Dunyasi