The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 


AZƏRBAYCANIN ETNOQRAFİK RƏNGARƏNGLİYİ

Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəni irsə və əsrarəngiz təbiətə malik olan bir diyardır. Əlverişli coğrafi yerləşməsi və zəngin təbiəti hələ qədim dövrlərdən bu ərazinin geniş yaşayış məskəninə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Tarixən Qərblə Şərq, Şimalla Cənub arasında “Qızıl körpü” rolunu oyanayan Azərbaycan yaşayış üçün əlverişli təbii şəraiti ilə tarixin müxtəlif dövrlərində bir çox insanları, qəbilə, tayfa və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir.

Həm qədimlərdə, həm də müasir dövrdə Azərbaycan öz yüksek tolerantlığı ilə seçilən bir ölkə kimi qeyd olunub. Zərdüştlük dininin vətəni, Qafqazda xristianlığın ilk beşiyi, İslam dininin geniş yayıldığı məkan, müxtəlif etnosların sülh içində yaşadığı ərazi, rəngarəng mədəniyyətlərin biri-birindən bəhrələnərək çiçəklənən diyardır Azərbaycan. Tarixi mənbəylər Azərbaycanın etnik tərkibinin daim genişləndiyini göstərir. İstər sülh, istərsə də hərb ilə bu zəngin əraziyə kənardan gələn etnoslar buranı özlərinə daimi yaşaşış məskəni seçməyə çalışmışıdlar.

Bu gün Azərbaycan etnoqrafik rəngarəngliyi ilə seçilən ölkədir. Onun ərazisində müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə bərabər tatlar, talışlar, molokanlar, ingiloylar, saxurlar, avarlar, ləzgilər, dağ yəhudiləri, xınalıqlılar, buduqlular, qrızlar kimi etnik qruplar yaşayırlar. Qeyd olunan etnik qrupların nümayəndələri özlərini azərbaycanlı saysalar da hər bir qrup özünəməxsus fərqli mədəniyyətin elementlərini qoruyub saxlamışdır. Bu mədəniyyət məişət həyatında, sənətkarlıqda, mətbəxdə və müxtəlif mərasimlərdə öz əksini tapmaqdadır.

Təqdim olunan turizm marşrutları Azərbaycanın etnoqrafik xüsusiyyətləri və zəngin mədəniyyəti ilə tanış olmağa imkan yaradır.TƏQDIM OLUNAN ETNOQRAFİK TURIZM MARŞRUTLARI:

1. Nic kəndi (Qəbələ rayonu) – Udilər;

2. Buduq kəndi (Quba rayonu) – Buduqlular;

3. Xınalıq kəndi (Quba rayonu) – Xınalıqlılar;

4. Laza kəndi (Qusar rayonu) – Ləzgilər;

5. Lahıc qəsəbəsi (İsmayıllı rayonu) – Tatlar;

6. Qum kəndi (Qax rayonu) – Saxurlar;

7. Qrız kəndi (Quba rayonu) – Qrızlılar.


Turu “Shabran-D” turizm aqentliyində sifariş edə bilərsiniz.
Əlaqə telefonları: (+994 12)
496 95 30; (+994 50) 672 52 35 

 
           
   
© Musigi Dunyasi