The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 


Ləzgilər
Yaşadığı yer
 
| Azərbaycanlılar | Avarlar| Assiriyalılar | Ermənilər | Qrızlar |Gürcülər |
| İngiloylar | XınalıqlılarKürdlər | Ləzgilər | Molokanlar| Ruslar | Rutullar |
| Saxurlar |Talışlar  | Tatarlar | Tatlar |Türklər |Udilər | Ukraynalılar| Yəxudilər|


 

 
           
   
© Musigi Dunyasi