The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 


Azərbaycanlılar


Balakən
Qazma kəndi
Balakən
Tülü kəndi 
Qax
Almalı kəndi  
Qax
İlisu kəndi 
Qax
İlisu kəndi
 

Gəncə
 
Gəncə
Gəncə Gəncə
 
Gədəbəy
Dəyə Qarabulaq
kəndi

Gədəbəy
Dəyə Qarabulaq
kəndi
Kəlbəcər
Daşbulaq
kəndi

 
Kəlbəcər
Kəlbəcər
Kəlbəcər
Yuxarı Ayrım kəndi
 
Kəlbəcər
Zivel kəndi
Kəlbəcər
Zivel kəndi
Kəlbəcər
Zivel kəndi

Şəmkir
Şəmkir
Çənlibel kəndi
Şəmkir
Şəmkir
Şəki Şəki  
Şəki
Şəki   Şəki  

Şəki
Şəki   Şəki  
| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | Gürcülər | İngiloylar | Kürdlər | Ləzgilər |
| Ruslar | Rutullar | Saxurlar | Talışlar
  | Tatarlar |Türklər | Udilər | Xınalıqlılar |

 

 
           
   
© Musigi Dunyasi