The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 


Türklər


Şəmkir
Sarıtəpə
kəndi
Şəmkir
Sarıtəpə
kəndi
Şəmkir
Sarıtəpə
kəndi
Xaçmaz rayonu Dəvəçi rayonu Xaçmaz rayonu
Xaçmaz rayonu Xaçmaz rayonu Xaçmaz rayonu
| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | Gürcülər | İngiloylar | Kürdlər | Ləzgilər |
| Ruslar | Rutullar | Saxurlar | Talışlar
  | Tatarlar |Türklər | Udilər | Xınalıqlılar |

 

 
           
   
© Musigi Dunyasi