The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 


Gürcülər

Qax. Gürcükəndi. Alatamir. 
Qax. Gürcükəndi. Alatamir.  
Qax. Gürcükəndi. Alatamir. 
| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | Gürcülər | İngiloylar | Kürdlər | Ləzgilər |
| Ruslar | Rutullar | Saxurlar | Talışlar
  | Tatarlar |Türklər | Udilər | Xınalıqlılar |

 

 
           
   
© Musigi Dunyasi