The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 


İnqiloylar


Tamazaşvili Taliko Qarsiyevna, 1952 , Qax,
yaşadığı yer Balakən, İtitala kəndi (Pandurda çalır)
Ramazanova Rahilə Salam qızı,1965, Balakən, İtitala kəndi
İsayeva Zeynəb Ramazan qızı,1977, Balakən, İtitala kəndi
Hacıyeva Səkinə Zahir qızı, 1957, Balakən, İtitala kəndi

Qurcaani
   
   
Ramazanova Rəhilə Salam qızı,1965
Balakən, İtitala kəndi
Vəliyeva Eteri Vahid qızıi, 1984
Balakən, İtitala kəndi
  Kalvaj moheuri    
   
Ramazanova Rəhilə Salam qızı,1965
Balakən, İtitala kəndi
İsayeva Zeynəb Ramazan qızı,1977, Balakən, İtitala kəndi
Hacıyeva Səkinə Zahir qızı, 1957, Balakən, İtitala kəndi
Akkordeon - Hüseynov Zahir Balabəy oğlu, 1965
Balakən, İtitala kəndi
Zərb - Musayev İlyas Ceyru oğlu, 1974
Balakən, İtitala kəndi
  Acaruli İtitala    
     


| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | İnqiloylar | Ləzgilər | Molokanlar |
| Ruslar | Rutullar | Sahurlar | Talışlar | Tatarlar | Türklərs | Udilər |

 
           
   
© Musigi Dunyasi