The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 

 

Tatarlar


Rahimuşina Adilə İsxakovna, 1952
Bakı

Sarman buylları
   
   
Seyidəhmədova Alfiyə İbrahim qızı,1984
Bakı
  Urmanlarda    
   
Khanifa Alfina Usmanovna, 1933
Bakı
  Cırla - cırla    
   
Xor
  Kiska -cırla    
     


| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | İnqiloylar | Ləzgilər | Molokanlar |
| Ruslar | Rutullar | Sahurlar | Talışlar | Tatarlar | Türklərs | Udilər |

 
           
   
© Musigi Dunyasi