The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 

 

Talışlar


"Bacılar" folklor ansamblı
Məmmədova Gülbacı Allahverən qızı, 1929
Kərimova Ağabacı Allahverən qızı,1931
Quliyeva Xanımbacı Allahverən qızı, 1936
Əhədova Qızbəs Allahverən qızı,1936
Lənkəran, Separadi kəndi

Danə mirvari gəldi
Yar bağa gəldi  
   
"Şənlik" folklor ansamblı
Lənkəran
  Gəlin havası    
   
Əliyev Surxay Böyükağa oğlu ,1929
Lənkəran, Səpnəkəran kəndi
  Vağzalı Cütçü havası  
   
Həsənova Həcər Müğbil qızı, 1950
Masallı, Şərəfə kəndi
  Can gülüm    
   
Mirzəyeva Gürsüqözəl Nurşid qızı, 1922
Lerik, Çayrud kəndi
  Zondağu    
   
"Avasor" folklor ansamblı
Astara, Kakalos kəndi
  Şartuk kaşte Həftənin şənbə  
   
"Avasor" folklor ansamblı
Astara, Kakalos kəndi
Məsləhət Oğlanın İztirabı Ha barzə bandon  
     


| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | İnqiloylar | Ləzgilər | Molokanlar |
| Ruslar | Rutullar | Sahurlar | Talışlar | Tatarlar | Türklərs | Udilər |

 
           
   
© Musigi Dunyasi