The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 


TürklərƏliyeva Bədriyə Tahir qızı, 1929
Şəmkir, Sarıtəpə kəndi

Gəmidə idim
Gəlin türküsü  
       


| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | İnqiloylar | Ləzgilər | Molokanlar |
| Ruslar | Rutullar | Sahurlar | Talışlar | Tatarlar | Türklərs | Udilər |

 
           
   
© Musigi Dunyasi