The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 
 


Ləzgilər


Rəhimova , 1949
İsmayıllı, Qalacıq kəndi

Dübeyti
   
   

Rəhimova , 1949
İsmayıllı, Qalacıq kəndi
  Laylay    
   
Rəhimova , 1949
İsmayıllı, Qalacıq kəndi

  Nehrə havası    
     


| Azərbaycanlılar | Avarlar | Assiriyalılar | İnqiloylar | Ləzgilər | Molokanlar |
| Ruslar | Rutullar | Sahurlar | Talışlar | Tatarlar | Türklərs | Udilər |

 
           
   
© Musigi Dunyasi