The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 


 
Girdiman-çay dərəsi  
Lahıc kəndi
Girdimançayın sağ kənarı ilə qədim yol
Lahıcın küçələri
Lahıc qəsəbəsi
(İsmayıllı rayonu)TARIX

Lahıc qəsəbəsi Böyük Qafqazın ətəyində, Girdiman-çayın sahilində yerləşir. Lahıcın daxil olduğu İsmayıllı rayonu e.ə. lV əsrdən Azərbaycanda mövcud olmuş Albaniya dövlətinin ərazisinə daxil idi. l -V əsrlərdə Albaniya dövlətinin paytaxtı bu rayonun qonşuluğunda yerləşən Qəbələ şəhəri idi.

Erkən orta əsrlərdə indiki Lahıc ərazisində müxtəlif tayfalar məskunlaşmışdır. Məskunlaşanlar içərisində iran dilli tayfalar üstünlük təşkil edirdi. Lahıcın 1500 illik tarixi vardır. Lahıc qəsəbəsinin yaradılmasını lll – Vll əsrlərə aid edirlər.

Tarixi mənbələrdə Lahıc “Əl-Axbaz”,”Lancan”, “Əl-Əycan”, “Layican” adları kimi qeyd olunub. Bir çoxları “Lahıcı” tayfa adı ilə əlaqələndir, digərləri İranın Layican əyalətindən gəlmişlər və həmin adı qoruyub saxladıqlarını guman edirlər. Deyilənlərə görə Lahıc Sasanı şahı l Keyxosrov tərəfindən salınmışdır. Onun idarəçiliyi dövründə İran – Turan muharibələri gedirdi və l Keyxosrov hakimiyyətdən əl çəkərək İranı tərk edib Lahıca gəlir. Lahıcın gözəlliyi, iqlimi, təbiəti şahı cəlb etdiyindən, ömrünün axırına qədər Lahıcda qalmağı qərarlaşdırır. İranın Lahican əyalətinin şərəfinə bu yerləri Lahıc adlandırır. Hətta Lahıcın köhnə qəbirstanlığında Keyxosrovun qəbri olduğu guman edilir.

Lahıc qəsəbəsində tatlar yaşayır. Tatlar lV əsrdə Sasanilər tərəfindən Azərbaycan əraizisinə köçürülmüş irandilli əhalinin nəsilindən olanlardır.

Tat sözü tür dilində “yad”, “özgə” deməkdir. Tat dili fars dilinə yaxın olmaqla, Hind-avropa dil ailəsinin İran dil qrupuna aiddir. Etnik mənşəinə görə əhali tat olsa da, özlərini lahıclı adlandırırlar.

Lahıc qədim sənətkarlıq mərkəzi kimi inkişaf etmişdir. XVlll-XlX əsrlərdə qəsəbə mis qablar və silah istehsalının əsas mərkəzlərindən biri sayılırdı. Məmulatlar yüksək zövqlə və mürəkkəb naxışlarla bəzədilirdi. XlX əsrin ortalarında Lahıcda 200 dən artıq sənətkar emalatxanaları fəaliyyət göstərirdi. Burada 127 növ peşə istiqamətləri olmuşdur.

 

 

 
           
   
© Musigi Dunyasi