The etchnic culture of Azerbaijan
Ethnic culture of AzerbaijanMail usMain page
 


 
Misgərlik dükanları 
Lahıc sənətkarlıq nümunələri
Lahıcın mərkəzində məscid
Lahıc qəsəbəsi
(İsmayıllı rayonu)


NƏ GÖRMƏK OLAR

Lahıc ölkəmizdə ən məşhur turist obyektlərindən biridir. Qəsəbə Böyük Qafqazın ətəyində, Girdiman-çayın sahilində yerləşir. Qəsəbə kiçik Lülo çayı vasitəsilə iki hissəyə bölünür. Cənub tərəf Lahıc, şimal tərəf isə Aragird adlanır. Qəsəbədə Zəvəro, Muradan, Ağalı, Bədəvan və Piştə məhəllələri var. Hər məhəllənin öz küçələri, dalanları, bulaqları,dəyirmanları, hamamı, məscid və mədrəsəsi var idi. Lahıc öz arxitekturası, adət-ənənələri, sənətkarların yaratdıqları tətbiqi sənət nümunələri ilə məşhurdur.

Bu günkü günümüzə dək misgərlik sənəti qorunub saxlanılmışdır. Lahıcın misgərlik nümunələri dünyada məşhurdur. Misgərlik emalatxanalarında ustaların işlərinə baxmaqla bərabər, bir neçə sənətkar sirlərini də öyrənmək olar. Arzu edənlər hədiyyə olaraq mis məmulatları ala bilər.

Qəsəbə tarixi abidələrlə zəngin olduğundan, muzey tipli qoruq və Şahdağ Milli Parkının hissəsi sayılır. Lahıcın yaxınlığında Girdiman Alban dövlətinin şahı Cavanşirin qalası vardır.

Kənddə fəaliyyət göstərən etnoqrafiya muzeyində kəndin keçmişi, köhnə məişət əşyaları ilə tanış olmaq olar. Tatların və azərbaycanlıların uzun müddət qaynayıb qarışması adət-ənələrdə, təsərüffat həyatında, mədəniyyətində ümumi oxşarlıq özünü göstərir. Əhali tat dilindən əlavə azərbaycan dilinə üstünlük verilir.

Lahıcın gözəlliklərindən biri də Niyal dağdır. Niyal dağı dəvə belinə oxşar 9 yaldan ibarətdir. Bu yal silsiləsi dəvə karvanını xatırladır. Kənd ətrafında çay dərələri boyu at gəzintisi etmək olar.

 

 

 
           
   
© Musigi Dunyasi