Search
Ethnic culture of Azerbaijan
 


 

 
Qrız-Dəhnə kəndi
Qrız-Dəhnə kəndi
Qrız-Dəhnə kəndi

Qrız – Dəhnə kəndi
(Quba rayonu)


TARİX

Kənddə “şahdağ” etnik qrupuna aid olan qrızlılar yaşayır. “Şahdağ” etnik qrupuna aid olan dillər Qafqaz dillərinə daxildir. Bu dillərdən qrız və buduq dilləri bir-birilərinə oxşarlıq təşkil edərək, ləzgi dilinə yaxındır. Qrızlıların tarixinə gəldıkdə isə, demək olar ki, öyrənilməyib.

Bu yaxınlarda gənc fransız tədqiqatçısı Jil Otye Fransanın şərq dilləri və sivilizasiya institunda “ Qrız dilinin şərhi. Azərbaycanın şimal-şərqində Qafqaz dillərinin tədqiqi” mövzusunda doktorluq işini müdafiə etmişdir. Alim öz araşdırmasında heç bir əlifbaya və qrammatikaya malik olmayan bu dildə, yalnız yüksək dağlıqda yaşayan bir neçə yüz adamın qeyd edir.

Bununla da alim hesab edir ki, qrız dili nə azərbaycanlıların danışdıqları azəri türkcəsinə, nə də hind-avropa dil qrupuna aid olan Qafqazda yaşayan tatların, osetin və talışların danışdıqları dillərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mövcud fakt bu dilin və həmin dilin daşıyıcıları sayılan qrızlıların qədimliyindən söhbət açır. Qrızlıların əsas məşğuliyyəti maldarlıqdır.


 

 

 
           
   
   © Musigi Dunyasi